Thermacell backpacker bauhaus

ThermaCell – Tuotemerkit | bauhaus.fi

ThermaCell – Tuotemerkit | bauhaus.fi

Thermacell tarjoaa tehokkaan tavan torjua hyttyset, mäkäräiset, polttiaiset ja hirvikärpäset. Mökkeily ja pihalla oleskelu pääsee oikeuksiinsa, kun Thermacell …

ThermaCELL hyttyskarkotin ja sen modailu | Page 5 – TechBBS

Hyttystorjuntalaitteen täyttöpakkaus ThermaCell | bauhaus.fi

Sisältää tarvikkeet Thermacell hyttystorjuntalaitteen 36-48 tunnin käyttöä varten (4 kaasusäiliötä ja 12 torjuntatyynyä). Lue koko tuotekuvaus.

Vaaralausekkeet:H302 Haitallista nieltynä.H332 Haitallista hengitettynä.H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.Turvalausekkeet:P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tilo

Thermacell R-4 täyttöpakkaus | Karkkainen.com verkkokauppa

17.7.2019 — Tänään soitin tulliin kun amerikasta tilattu karkotin oli jääny sinne. Eli toi Thermacell Backpacker. Soitin perään saadakseen sen tunnuksen …

Thermacell – Hyttystorjuntalaite, joka todella toimii

Thermacell R-4 täyttöpakkaus | Karkkainen.com verkkokauppa

Sopii Thermacell MR300-, Mini Halo- ja Perimeter-hyttystorjuntalaitteisiin. Sisältää 4 kaasusäiliötä ja 12 hyttystorjuntamattoa. Riittää n.

Sopii Thermacell MR300-, Mini Halo- ja Perimeter-hyttystorjuntalaitteisiin. Sisältää 4 kaasusäiliötä ja 12 hyttystorjuntamattoa. Riittää n. 48 tunnin käyttöön.

Perehdy käyttöohjeisiin.

Tyhjä Thermacell-kaasusäiliö ja -hyttystorjuntamatto hävitetään sekajätteenä/polttokelpoisena jätteenä paikallisten ohjeiden mukaan. Tyhjän maton tunnistaa siitä, että se on muuttunut sinisestä vaaleaksi. Jos kaasusäiliötä tai mattoa ei ole käytetty loppuun, ne hävitetään vaarallisena jätteenä.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P377 Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.
P381 Vuototapauksessa poista kaikki sytytyslähteet.
P410 + P403 Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.
H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P377 Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P381 Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.
P410 + P403 Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

Passar Thermacell MR300, Mini Halo och Perimeter myggmedel. Inkluderar 4 bensintankar och 12 antimyggmattor. Räcker för ca 48 timmars användning.

Bekanta dig med bruksanvisningen.

Kassera den tomma Thermacell-gastanken och antimyggmattan som blandat avfall/brännbart avfall enligt lokala riktlinjer. En tom matta känns igen på att den har ändrats från blå till ljus. Om bensintanken eller mattan inte är förbrukad slängs de som farligt avfall.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketterna och produktinformationen före användning .
H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehåller gas under tryck; kan explodera vid upphettning.
P210 Skydda mot värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning.
P377 Brand från läckande gas: Släck inte om inte läckan säkert kan stoppas.
P381 Vid läckage, eliminera alla antändningskällor.
P410 + P403 Skydda mot solljus. Förvara på en plats med god ventilation.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs etiketter och produktinformation före användning.
H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
P210 Får inte utsättas för värme, Heta ytor, gnistor, oopen låga eller andra antändningskøller. Rökning ombihten.
P377 Läckande gas som brännare: Försök att inte släcka elden.
P381 Vid läckage, ta bort källorna nedan.
P410 + P403 Undvik solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

Fits Thermacell MR300, Mini Halo and Perimeter mosquito repellants. Includes 4 gas tanks and 12 anti-mosquito mats. Enough for approx. 48 hours of use.

Familiarize yourself with the instructions for use.

Dispose of the empty Thermacell gas tank and anti-mosquito mat as mixed waste/burnable waste according to local guidelines. An empty mat can be recognized by the fact that it has changed from blue to light. If the gas tank or mat has not been used up, they are disposed of as hazardous waste.

Use biocides safely. Always read the labels and product information before use .
H220 Extremely flammable gas.
H280 Contains gas under pressure; may explode when heated.
P2

Thermacell- hyttyskarkoitin – K-Rauta

Thermacell – Hyttystorjuntalaite, joka todella toimii

Thermacell muodostaa tehokkaan 20m2 suoja-alueen hyttysiltä, jotta voit nauttia kesästä hyttysvapaalla terassilla, pihalla tai patiolla.

ThermaCELL Perimeter MR-P2 hyttyskarkotin 2kpl, hinta 59 €

Thermacell-hyttyskarkoittimet | Thermacell- hyttyskarkoitin – K-Rauta

Tehokkaat ja suositut Thermacell-hyttyskarkoittimet K-Rauta-myymälöistä kautta maan! Valikoimassa myös Thermacell täyttöpakkaus.

Thermacell Insektenvernichter Backpacker – Bauhaus

Löydä ThermaCELL Perimeter MR-P2, hyttyskarkotin 2kpl parhaaseen hintaan ja … Halvin: Bauhaus … Thermacell Perimeter -hyttystorjuntalaite, 2 kpl.

Thermacell Insektenvernichter Backpacker (Wirkungsbereich: 21 m²) | BAUHAUS

Thermacell Insektenvernichter Backpacker kaufen bei BAUHAUS: Wirkungsbereich: 21 m² Online bestellen oder Reservieren & Abholen im Fachcentrum.

Thermacell Insektenvernichter Backpacker kaufen bei BAUHAUS: Wirkungsbereich: 21 m² Online bestellen oder Reservieren & Abholen im Fachcentrum

Keywords: thermacell backpacker bauhaus, thermacell bauhaus